Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

 

4 listopada 2015 Paweł Parus rozpoczął prace jako Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku. Na briefingu prasowym, wspólnie z marszałkiem Cezarym Przybylskim, Paweł Parus przedstawił swoje cele i zadania na nowym stanowisku.
Podstawowym celem powołania Pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych było wzmocnienie głosu tego środowiska w ustalanych przez zarząd województwa kierunkach polityki społecznej. Pełnomocnik będzie również wspierał marszałka w działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Paweł Parus nie tylko podejmie współpracę z istniejącym w urzędzie marszałkowskim Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych, ale jego zadaniem będzie również koordynowanie pracy wszystkich wydziałów oraz instytucji samorządowych w zakresie obejmującym prawa takich osób, ich codzienne funkcjonowanie, aktywizację zawodową i społeczną. Pełnomocnik wspomoże niepełnosprawnych w kwestii pozyskiwania środków z koordynowanych przez samorząd programów unijnych, rządowych oraz z RPO.

- Niepełnosprawni mogą korzystać z pieniędzy w ramach rozmaitych programów i priorytetów, ale nie zawsze mają tego świadomość. Zadaniem Pełnomocnika jest tę wiedzę szerzyć i zachęcać do wykorzystania tych możliwości – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Ważnym aspektem podejmowanych przez Pawła Parusa działań będzie również integrowanie i budowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne i przedstawicielami urzędu marszałkowskiego oraz instytucji samorządu wojewódzkiego.

- Urzędnikom często trudno sobie wyobrazić, z jakimi trudnościami muszą mierzyć się na co dzień osoby z niepełnosprawnością. Na ich problemy dużo łatwiej spojrzeć komuś, kto sam jest niepełnosprawny – tłumaczył wybór Pawła Parusa na Pełnomocnika marszałek Przybylski.

- Dążymy do tego, żeby zachęcić osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz ich pełnej integracji, tak by w przyszłości przestał funkcjonować podział na sprawnych i niepełnosprawnych, ale żeby obecność tych osób była w naszym społeczeństwie czymś zupełnie normalnym – mówił podczas briefingu nowo powołany Pełnomocnik.

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

„Jesteś tym co podołasz”

- Wiesława Szmborska

Każdy, kto stracił sprawność fizyczną, musi przejść długą i bolesną drogę, aby na nowo móc cieszyć się życiem. Ta trudna sytuacja wiąże się z przykrymi doznaniami – bólem, strachem i samotnością, które jednak z czasem można przezwyciężyć

- Paweł Parus